Liittyminen Kanta-palveluihin (eReseptiin ja Potilastiedon arkistoon) on mahdollista ainoastaan Kelan testaamalla ja sertifioimalla järjestelmällä. Promedaa käyttävien yritysten Kanta-liittyminen toteutetaan Atostek Oy:n eRA-järjestelmällä. eRA on mukana kesällä alkaneella, yli puoli vuotta kestävällä Kelan yhteistestausjaksolla. Järjestelmän testaus ja sertifiointi on edennyt suunnitellusti.

 

eRA on edullinen tapa kytkeytyä Kanta-palveluihin. Se on tiettävästi samalla myös ensimmäinen optometrian ja oftalmologian aloille suunnattu järjestelmä ja Kanta-välityspalvelu.

 

Sähköistä järjestelmää käyttävien yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiden (myös optikkoliikkeiden) olisi tullut lain mukaan liittyä Kanta-arkistoon viimeistään 1.9.2015 mennessä. Virallista lisäaikaa liittymiseen ei myönnetty. Käytännössä liittyminen tapahtuu vähän määräaikaa myöhemmin, mikäli järjestelmän sertifiointi on vielä kesken. Viranomaiset toivovat liittymisen tapahtuvan 2016 kevääseen mennessä. Promeda-käyttäjien liittyminen Kantaan alkaa vuodenvaihteen jälkeen.

 

Lista testaukseen osallistuvista toimittajista ja järjestelmistä löytyy Kanta.fi -sivustosta (http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/testaus). eRA:n sisältävä luettelo löytyy sivun lopusta.

 

eRA ja Atostek näkyvät jo Sertifioidut järjestelmät ja välittäjät –listoilla. (http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/sertifioidut-jarjestelmat-ja-valittajat ). eRA:n sähköinen lääkemääräysosio (NettiResepti) sai sertifioinnin 20.08.2014 ja samana päivänä Atostek Oy hyväksyttiin Kanta-välittäjäksi.

Promeda osallistuu eArkki-projektiin järjestelmätoimittajan roolissa.

eArkki-projekti on Terveyspalvelualan Liitto ry:n (tpl) ja Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) käynnistämä projekti. Mukana on yhteistyökumppanina Suomen Optinen Toimiala (SOT), useita järjestelmätoimittajia ja kansallisista toimijoista Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kela, Väestörekisterikeskus (VRK) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Projektin käytännön toteutuksesta vastaa Salivirta & Partners.

eArkki auttaa yksityisiä terveydenhuollon palveluntuottajia siirtymään sähköiseen potilastiedon arkistoon. Projekti tarjoaa tietoa ja tukea yksityisen sektorin erityispiirteet huomioiden. Projektin puitteissa tarjotaan koulutusta käyttöönoton toimenpiteisiin, helpdesk-palvelua, tiedotusta sekä ajankohtaisia seminaareja.

 

Promeda suosittelee kaikkia terveydenhuollon palveluntuottaja -asiakkaitaan liittymään mukaan projektiin

 

Promeda ja Tamperelainen Atostek Oy ovat sopineet Promedan liittämisestä Atostekin eRA-järjestelmään. eRA:n kautta käyttäjät liittyvät kansalliseen Potilastiedon arkistoon.

 

Potilastiedon arkisto (eArkisto) on osa kansallisia Kanta-palveluita, joihin kuuluu lisäksi myös mm. sähköiset reseptit eli eReseptit ja potilaille tarkoitettu Omakanta-verkkopalvelu. Yksityisille sähköisiä järjestelmiä käyttäville terveydenhuollon organisaatioille (myös mm. optikkoliikkeille ja fysioterapeuteille) eArkiston käyttöönotto on pakollinen 1.9.2015 mennessä.

 

Promeda-käyttäjien liittyminen eArkistoon tapahtuu Atostekin eRA-järjestelmän avulla. Auditoidun välittäjäorganisaation käyttäminen terveydenhuollon toimintayksikön ja Kanta-palveluiden välissä helpottaa ja yksinkertaistaa liittymistä. Tietoliikenneyhteydeksi esimerkiksi riittää tavallinen internetyhteys kalliin kahdennetun ja kiinteillä ip-osoitteilla varustetun liittymän asemasta.

eRA-järjestelmässä on toteutettu tällä hetkellä eReseptien käsittely. eArkisto-toiminnallisuus valmistuu vuoden 2015 aikana.

Otamme vastaan tilauksia selainpohjaisesta eReseptien kirjoittamiseen tarkoitetusta NettiResepti-palvelusta.

Nettiresepti on edullinen ja helppokäyttöinen tapa laatia sähköisiä lääkemääräyksiä. Palvelua voi käyttää suoraan Promedasta tai kokonaan ilman lääkäriohjelmistoa.

 

Lisätietoja ja palvelun tilauslomake www.nettiresepti.fi

 

Promedan sähköinen lääkemääräys eli Nettiresepti sai viranomaishyväksynnän.

 

Promedaan liitetty, Atostek Oy:n toteuttama eRA-eReseptisovellus sai 20.8.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kelan hyväksynnän.  Hyväksyntää edelsi Kelan johdolla toteutettu yhteis- ja lopputestaus sekä STM:n toimeksiannosta tapahtunut ja KPMG Oy:n suorittama ulkoinen auditointi. Auditoinnilla tarkastettiin, että järjestelmä täyttää kansallisten määritysten mukaiset vaatimukset

Nettireseptiä voidaan käyttää Promedan sisältä osana potilasohjelmaa. Nettireseptiä on mahdollista käyttää myös erillisenä sovelluksena ilman potilastietojärjestelmää internetselaimen avulla. Lisätietoja Nettireseptistä osoitteesta nettiresepti.fi.

 

Atostek hyväksyttiin 19.8. myös auditoiduksi Kanta-välittäjäorganisaatioksi. Välittäjäorganisaation käyttäminen yksinkertaistaa liittymistä Kelan reseptikeskukseen ja muihin Kanta-palveluihin. Käytettäessä välittäjäorganisaatiota voidaan mm. reseptien käsittelyyn käyttää tavallista internetyhteyttä kalliin kahdennetun ja kiinteillä ip-osoitteilla varustetun liittymän asemasta. Nettireseptiä on käytännössä mahdollista käyttää lähes missä tahansa, missä on käytettävissä internet-yhteys.

 

 

YLÖS