Promedassa uusi optikko-silmälääkäri -lomake optikon tutkimuksista.

Optometrian Eettinen Neuvosto on määritellyt yhteistyössä Suomen Silmälääkäriyhdistyksen, SOA ry:n ja NÄE ry:n kanssa tietosisällön, joka tulee välittyä optikon tutkimuksista asiakasta seuraavaksi tutkivalle/hoitavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle, tyypillisesti silmälääkärille. Promedan uudesta versiosta löytyy tietosisältöä vastaava automaattisesti täyttyvä, muokattava ja ohjelmaan sähköisesti tallentuva lomake painikkeen ”Arvio Löydöksistä" takaa. Otattakaa halutessanne yhteyttä päivityksen lataamiseksi.

YLÖS