Liittyminen Kanta-palveluihin (eReseptiin ja Potilastiedon arkistoon) on mahdollista ainoastaan Kelan testaamalla ja sertifioimalla järjestelmällä. Promedaa käyttävien yritysten Kanta-liittyminen toteutetaan Atostek Oy:n eRA-järjestelmällä. eRA on mukana kesällä alkaneella, yli puoli vuotta kestävällä Kelan yhteistestausjaksolla. Järjestelmän testaus ja sertifiointi on edennyt suunnitellusti.

 

eRA on edullinen tapa kytkeytyä Kanta-palveluihin. Se on tiettävästi samalla myös ensimmäinen optometrian ja oftalmologian aloille suunnattu järjestelmä ja Kanta-välityspalvelu.

 

Sähköistä järjestelmää käyttävien yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiden (myös optikkoliikkeiden) olisi tullut lain mukaan liittyä Kanta-arkistoon viimeistään 1.9.2015 mennessä. Virallista lisäaikaa liittymiseen ei myönnetty. Käytännössä liittyminen tapahtuu vähän määräaikaa myöhemmin, mikäli järjestelmän sertifiointi on vielä kesken. Viranomaiset toivovat liittymisen tapahtuvan 2016 kevääseen mennessä. Promeda-käyttäjien liittyminen Kantaan alkaa vuodenvaihteen jälkeen.

 

Lista testaukseen osallistuvista toimittajista ja järjestelmistä löytyy Kanta.fi -sivustosta (http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/testaus). eRA:n sisältävä luettelo löytyy sivun lopusta.

 

eRA ja Atostek näkyvät jo Sertifioidut järjestelmät ja välittäjät –listoilla. (http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/sertifioidut-jarjestelmat-ja-valittajat ). eRA:n sähköinen lääkemääräysosio (NettiResepti) sai sertifioinnin 20.08.2014 ja samana päivänä Atostek Oy hyväksyttiin Kanta-välittäjäksi.

YLÖS