Promeda ja Tamperelainen Atostek Oy ovat sopineet Promedan liittämisestä Atostekin eRA-järjestelmään. eRA:n kautta käyttäjät liittyvät kansalliseen Potilastiedon arkistoon.

 

Potilastiedon arkisto (eArkisto) on osa kansallisia Kanta-palveluita, joihin kuuluu lisäksi myös mm. sähköiset reseptit eli eReseptit ja potilaille tarkoitettu Omakanta-verkkopalvelu. Yksityisille sähköisiä järjestelmiä käyttäville terveydenhuollon organisaatioille (myös mm. optikkoliikkeille ja fysioterapeuteille) eArkiston käyttöönotto on pakollinen 1.9.2015 mennessä.

 

Promeda-käyttäjien liittyminen eArkistoon tapahtuu Atostekin eRA-järjestelmän avulla. Auditoidun välittäjäorganisaation käyttäminen terveydenhuollon toimintayksikön ja Kanta-palveluiden välissä helpottaa ja yksinkertaistaa liittymistä. Tietoliikenneyhteydeksi esimerkiksi riittää tavallinen internetyhteys kalliin kahdennetun ja kiinteillä ip-osoitteilla varustetun liittymän asemasta.

eRA-järjestelmässä on toteutettu tällä hetkellä eReseptien käsittely. eArkisto-toiminnallisuus valmistuu vuoden 2015 aikana.

YLÖS